လူကြိုက်များ
မူလနေရာ‌ဘောလုံးSwedenဆွီဒင် အောစဗန်စကန်
2022 ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် အထူးသီးသန့် - မောင်းလောင်းရန် မတူညီသော ပွဲစဥ် 2 ခုကို ရွေးပါ။